Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /mnt/dump_hdd/space/web/domains/mdpu.org.ua/subdomains/econom/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри -------------- доц. Леушина О.А.

протокол № ….від …” ………2011 р.

ПЛАН - ГРАФІК ІНДИВІДУАЛЬНОЇ  КОНСУЛЬТАЦІЇ СТУДЕНТІВ

на ІІ семестр 2011 навчального року

з дисципліни „ Інформаційний бізнес”

для спеціальності «Економічна кібернетика»

Питання для самостійної роботи

Основна література

Термін

1.

__MCE_ITEM__1.                    Основні поняття. Історія становлення електронної комерції.

__MCE_ITEM__2.                    Основні сфери електронного бізнесу.

__MCE_ITEM__3.                    Типи, принципи та можливості електронної комерції.

__MCE_ITEM__4.                    Концепція електронного уряду.

__MCE_ITEM__5.                    Ринок електронної комерції.

__MCE_ITEM__6.                    Комунікаційні технології, які використовуються для підтримки електронної комерції.

__MCE_ITEM__7.                    Правові аспекти електронної комерції.

__MCE_ITEM__8.                    Поняття та основні характеристики економічної моделі електронного бізнесу.

__MCE_ITEM__9.                    Нові ролі на ринку електронної комерції.

__MCE_ITEM__10.                 Концепції інтерактивного і вірусного маркетингу.

__MCE_ITEM__11.                 Віртуальні підприємства.

[6, 8]

1 тиждень

2.

__MCE_ITEM__1.     Еволюція електронної комерції між підприємствами ("business to business" – В2В).

__MCE_ITEM__2.     Функції електронної комерції між підприємствами.

__MCE_ITEM__3.     Переваги електронної комерції "business to business" для бізнес-партнерів.

__MCE_ITEM__4.     Інформаційні технології підтримки форми електронної комерції між бізнес-партнерами.

__MCE_ITEM__5.     Перспективи розвитку електронної комерції "business to business" в Україні.

__MCE_ITEM__6.     Сутність і класифікація електронних ринків.

__MCE_ITEM__7.     Механізми функціонування електронних ринків.

__MCE_ITEM__8.     Нові технології електронної торгівлі та їх вплив на розвиток електронних ринків.

__MCE_ITEM__9.     Джерела доходу електронних ринків.

__MCE_ITEM__10.  Ризики функціонування електронних ринків.

__MCE_ITEM__11.  Переваги і проблеми функціонування електронних ринків.

__MCE_ITEM__12.  Internet як основа розвитку системи електронної комерції.

[1, 5, 6]

2 тиждень

3.

1.Міжнародні стандарти електронної комерції.

2.Розвиток систем Інтранет і Екстранет з позицій електронного бізнесу. Web-портали як засіб організації електронного бізнесу.

3.Тенденції Web-інтеграції.

4.Інформаційні технології підтримки систем спільної роботи .

5.Сутність роздрібної електронної комерції ("business to customer" - В2С).

6.Сфери застосування роздрібної електронної комерції .

7.Фактори успіху та джерела доходу роздрібної електронної комерції.

8.Технології електронної підтримки споживачів.

9.Вузол інтерактивної технічної підтримки Web Response.

10.Перспективи розвитку роздрібної електронної комерції в Україні.

11.Сутність електронних платіжних систем.

12.Характеристика сучасних платіжних систем та їх класифікація.

[1, 3-8]

3 тиждень

4.

1. Системи Internet-банкінгу.

__MCE_ITEM__2.        Тенденції розвитку Internet-банкінгу в Україні та світі.

__MCE_ITEM__3.        Вимоги до забезпечення режиму інформаційної безпеки та політика інформаційної безпеки.

__MCE_ITEM__4.        Заходи забезпечення захисту інформації.

__MCE_ITEM__5.        Категорії захисту інформації.

__MCE_ITEM__6.        Типи загроз, засоби захисту інформації та підходи до забезпечення режиму інформаційної безпеки.

__MCE_ITEM__7.        Захист цілісності даних і програм від комп'ютерних вірусів.

__MCE_ITEM__8.        Безпека в Internet.

__MCE_ITEM__9.        Сутність та особливості Internet-маркетингу.

__MCE_ITEM__10.     Принципи маркетингу в Internet.

__MCE_ITEM__11.     Маркетингові дослідження в мережі Internet.

[5, 6]

4 тиждень

5.

1.Реклама в електронній комерції та її ефективність.

2.Internet-реклама як вид інформаційного бізнесу.

3.Основні елементи ринкової економіки та її інформаційна складова.

4.Інформаційна сфера економіки та її структура.

5.Класифікація видів інформаційної діяльності.

6.Концепція інформаційного суспільства.

7.Роль інформатизації при переході до інформаційного суспільства.

8.Інформаційна культура

9.Інформаційні тенденції.

10.Роль держави у формуванні інформаційного суспільства.

11.Особливості інформаційної політики Японії.

__MCE_ITEM__12.     Особливості інформаційної політики США.

[1, 5, 8]

5 тиждень

6.

1.Особливості інформаційної політики Європейського Співтовариства.

2.Канадський досвід побудови інформаційної магістралі.

3.Міжнародне співробітництво у сфері інформатизації.

4.Форми державного регулювання процесів інформатизації в розвинених країнах

5.Етапи розвитку інформаційної сфери економіки в Україні та їх характеристика.

6.Загальні положення та принципи державної політики інформатизації України.

7.Стан та розвиток інформатизації в Україні.

8.Сутність інформаційного бізнесу.

9.Інформаційні продукти і послуги.

10.Функції інформаційного бізнесу.

11.Середовище підприємництва.

[1, 5, 6]

2 тиждень

7

1.Модель інформаційного бізнесу.

__MCE_ITEM__13.  Особливості інформаційного бізнесу

__MCE_ITEM__14.                 Поняття інформаційного виробництва.

__MCE_ITEM__15.                 Особливості кінцевого продукту інформаційного виробництва.

__MCE_ITEM__16.                 Особливості процесу праці в інформаційному виробництві.

__MCE_ITEM__2.        Закони функціонування суспільного інформаційного виробництва.

__MCE_ITEM__3.        Основні принципи управління інформаційним виробництвом.

__MCE_ITEM__4.        Технологія формування і використання інформаційних ресурсів в інформаційному виробництві

__MCE_ITEM__5.        Поняття та структура інформаційного ринку.

__MCE_ITEM__6.        Механізм функціонування інформаційного ринку.

__MCE_ITEM__7.        Етапи та тенденції розвитку інформаційного ринку України

[1, 3-8]

3 тиждень

8

__MCE_ITEM__1.        Класифікація організаційних форм інформаційного бізнесу.

__MCE_ITEM__2.        Венчурний бізнес в інформаційній сфері.

__MCE_ITEM__3.        Основні напрямки удосконалення інформаційного бізнесу.

__MCE_ITEM__4.        Критерії оцінювання фірм інформаційного бізнесу

__MCE_ITEM__5.        Визначення, основні умови і принципи підприємництва.

__MCE_ITEM__6.        Види підприємницької діяльності.

__MCE_ITEM__7.        Організаційно-правові форми бізнесу.

__MCE_ITEM__8.        Переваги та недоліки організаційно-правих форм бізнесу.

__MCE_ITEM__9.        Засновники інформаційно-обчислювальної фірми.

__MCE_ITEM__10.     Установчі документи.

__MCE_ITEM__11.     Державна реєстрація підприємництва

[5, 6]

4 тиждень

9

__MCE_ITEM__1.        Варіанти входження в світ бізнесу.

__MCE_ITEM__2.        Пошук ніші: вибір господарської ніші; вибір ринкової ніші.

__MCE_ITEM__3.        Визначення стратегічних потреб в інформаційних продуктах і послугах.

__MCE_ITEM__4.        Вибір юридичної форми бізнесу.

__MCE_ITEM__5.        Вибір стратегії поведінки.

__MCE_ITEM__6.        Вибір засобів реалізації підприємницької ідеї.

__MCE_ITEM__7.        Ціновий вибір.

__MCE_ITEM__8.        Вибір збутової поведінки.

__MCE_ITEM__9.        Поняття франчайзингу та його типи.

__MCE_ITEM__10.     Переваги та недоліки франчайзингу для франчайзера.

__MCE_ITEM__11.     Переваги та недоліки франчайзингу для франчайзі.

[1, 5, 8]

5 тиждень

10

__MCE_ITEM__1.        Як стати франчайзі; самоаналіз; розгляд ринкових позицій франчайзингової системи; оцінка франчайзера; оцінка ділової пропозиції.

__MCE_ITEM__2.        Правові аспекти: угода про пільгове підприємництво.

__MCE_ITEM__3.        Франчайзинг в інформаційному бізнесі

__MCE_ITEM__4.        Переваги та недоліки купівлі існуючого бізнесу.

__MCE_ITEM__5.        Теоретичні засади оцінювання бізнесу. Що таке вартість бізнесу?

__MCE_ITEM__6.        Принципи оцінювання бізнесу. Процес оцінювання вартості бізнесу.

__MCE_ITEM__7.        Методи оцінювання вартості фірми

__MCE_ITEM__8.        Купівля, злиття і поглинання в інформаційному бізнесі

__MCE_ITEM__9.        Бізнес-план та його функціональні ролі.

__MCE_ITEM__10.     Зміст і структура бізнес-плану.

__MCE_ITEM__11.     Послідовність складання бізнес-плану.

[1, 3-8]

6 тиждень

11

__MCE_ITEM__1.        Вимоги і правила оформлення бізнес-плану.

__MCE_ITEM__2.        Поетапний опис кампанії по залученню капіталу

__MCE_ITEM__3.        Що таке презентація?

__MCE_ITEM__4.        Типи презентацій та особливості їх організації.

__MCE_ITEM__5.        Організація і планування презентації.

__MCE_ITEM__6.        Основні етапи підготовки презентації.

__MCE_ITEM__7.        Аналіз мети презентації.

__MCE_ITEM__8.        Розробка головної ідеї.

__MCE_ITEM__9.        Планування і прогнозування тривалості презентації.

__MCE_ITEM__10.     Аналіз аудиторії та вибір стилю проведення презентації.

__MCE_ITEM__11.     Розробка структури виступу.

__MCE_ITEM__12.     Відповіді на запитання

[1, 5]

7 тиждень

12

__MCE_ITEM__1.        Методи підвищення ефективності презентації.

__MCE_ITEM__2.        Наочні матеріали у проведенні презентації

__MCE_ITEM__3.        Поняття організаційної структури.

__MCE_ITEM__4.        Фактори формування організаційних структур.

__MCE_ITEM__5.        Типи організаційних структур.

__MCE_ITEM__6.        Етапи побудови організаційної структури фірми.

__MCE_ITEM__7.        Принципи створення хорошої організації.

__MCE_ITEM__8.        Функції осіб, що керують фірмою

__MCE_ITEM__9.        Визначення чисельності окремих категорій персоналу інформаційно-обчислювальної фірми

[1, 5, 8]

8 тиждень

13

__MCE_ITEM__1.        Проектування виробничої системи фірми.

__MCE_ITEM__2.        Особливості проектування виробничої системи інформаційно-обчислювальної фірми.

__MCE_ITEM__3.        Проектування виробів.

__MCE_ITEM__4.        Проектування виробничого процесу.

__MCE_ITEM__5.        Визначення виробничих потужностей і місця їх розташування.

__MCE_ITEM__6.        Проектування підприємства.

__MCE_ITEM__7.        Розробка виробничих операцій.

__MCE_ITEM__8.        Зміст та задачі наукової організації праці.

__MCE_ITEM__9.        Зміст та задачі охорони праці.

__MCE_ITEM__10.     Правове забезпечення заходів щодо охорони праці в інформаційному бізнесі.

__MCE_ITEM__11.     Національне законодавство з охорони праці.

__MCE_ITEM__12.     Нормативно-технічна документація з охорони праці в інформаційному виробництві.

[6, 8]

9 тиждень

14

__MCE_ITEM__1.        Міжнародний досвід з розробки нормативних документів для користувачів ВДТ.

__MCE_ITEM__2.        Система управління охороною праці в структурах інформаційного бізнесу.

__MCE_ITEM__3.        Методи нормування праці та класифікація витрат робочого часу.

__MCE_ITEM__4.        Методи вивчення витрат робочого часу та встановлення норм часу та норм виробітку.

__MCE_ITEM__5.        Нормування праці операторів ЕОМ.

__MCE_ITEM__6.        Нормування праці програмістів.

__MCE_ITEM__7.        Методичні засади нормування праці програмістів.

__MCE_ITEM__8.        Особливості нормування праці програмістів за допомогою Типових норм.

__MCE_ITEM__9.        Особливості нормування праці програмістів з використанням Укрупнених норм.

__MCE_ITEM__10.     Нормування праці фахівців, зайнятих технічним обслуговуванням і ремонтом засобів ОТ.

__MCE_ITEM__11.     Інформаційний маркетинг (ІМ): деякі визначення та особливості.

__MCE_ITEM__12.     Основні функції і стратегії маркетингу.

[1, 5, 6]

10 тиждень

12

__MCE_ITEM__1.        Концептуальне моделювання інформаційного маркетингу.

__MCE_ITEM__2.        Система маркетингової інформації.

__MCE_ITEM__3.        Процес маркетингового дослідження в інформаційній сфері.

__MCE_ITEM__4.        Методи вивчення інформаційних потреб користувачів.

__MCE_ITEM__5.        Методи аналізу інформаційного ринку, вивчення конкурентів.

__MCE_ITEM__6.        Аналіз життєвого циклу інформаційних продуктів і послуг та його особливості.

__MCE_ITEM__7.        Організаційно-структурні форми управління інформаційним маркетингом

__MCE_ITEM__8.        Зміст та методи планування.

__MCE_ITEM__9.        Організація планування виробничо-господарської діяльності інформаційних структур.

__MCE_ITEM__10.     Роль маркетингу в плануванні.

__MCE_ITEM__11.     Сутність, задачі і види планування.

[1, 3-8]

11 тиждень

13

__MCE_ITEM__1.        Зміст і взаємозв’язок стратегічного, поточного і оперативного планування, їх нормативна база.

__MCE_ITEM__2.        Принципи та порядок розробки виробничої програми.

__MCE_ITEM__3.        Формування виробничої програми на основі виявленого попиту та укладених договорів.

__MCE_ITEM__4.        Зміст і порядок розрахунку обсягів продажу різних видів інформаційних товарів.

__MCE_ITEM__5.        Розробка бюджету фірми.

__MCE_ITEM__6.        Організація договірних взаємовідносин зі споживачами інформаційних товарів (продукції, робіт, послуг).

__MCE_ITEM__7.        Зміст та порядок укладання договорів на інформаційне обслуговування, розробку програмних засобів, проектів інформаційних систем та інше.

__MCE_ITEM__8.        Визначення трудомісткості та вартості робіт, що виконуються.

[5, 6]

12 тиждень

mooCow mooCow mooCow
mooCow